Taisnīgums un Virspriesteriene

Taisnīgums un Virspriesteriene

Jūs esat patiesības meklētājs. Jums ir talants izvērtēt situāciju un ieraudzīt to tādu, kāda tā patiesībā ir. Jūs nesaista noteikumi - jums piemīt iedzimta spēja ieraudzīt to, kas notiek patiesībā. Jūs intuitīvi pieņemat lēmumus, vadoties pēc savas intuīcijas, risinot sarežģītas situācijas. Jūs varat viegli "nolasīt" situāciju, pat gadījumos, ja jums nav pieejama visa informācija.