HAGALAZ

Pilnīga sagraušana. Notikumi ārpus jūsu kontroles. Tomēr rūna nenorāda tikai uz sagrāvi, bet arī par izmaiņām- transformāciju. Rūna ietver dabiskos postošos spēkus. Izmaiņas, jauninājums, brīvība un atbrīvošanās - pamatīpašības. Aktuāla nepieciešamība atbrīvoties no identificēšanās ar materiālo realitāti.  Tā ir ierobežojumu un aizkavēšanas galvenā rūna. Šī rūna stingri norāda uz to, ka pašlaik ir nepiemērots laiks jebkādam jaunam sākumam. Ļaujieties dabiskam dzīves plūdumam!