BERKANA

TAISNĀ POZĪCIJA

Tā ir auglības rūna – dzimšanas un ģimenes rūna. Parasti norāda uz priecīgu notikumu ģimenē. Rūna vienmēr vēsta par dzimšanu, tā var būt fiziska bērna dzimšana vai idejas veidošanās- radīšana. Rūna norāda uz taustāmo rezultātu, tā ir ļoti laba zīme, ja tā ir klājumā, kad tiek apdomāts jauns projekts. Tā vēsta par to, ka jebkādi plāni ir uzreiz jārealizē un rezultāts gaidāms veiksmīgs.

APGRIEZTĀ POZĪCIJA

Rūna norāda uz ģimenes problēmām. Norāda uz nesaskaņām un ķīviņiem. Apgrieztā šī rūna - nav likteņa priekšvēstnesis, bet gan drīzāk brīdinājum.  Ja jautājums skar tikai biznesu, tad šīs rūnas apgrieztais stāvoklis parasti norāda uz to, ka jebkāds iecerēts pasākums tagad cietīs neveiksmi.