ISA

Tas ir sastingums, kas rada šķēršļus Jūsu garīgajā dzīvē. Jūs esat apjucis esošajā situācijā, grūti saskatīt jēgu. Jūs var pārņemt bezspēcības sajūta, tomēr esat pacietīgi, apslēptās attīstības periods sekmē atdzimšanu. Negaidiet palīdzību. Savā izolācijā saglabājiet piesardzību, nemēģiniet stūrgalvīgi parādīt gribu.

Ledus. Nozīmē aktivitātes pārtraukšanu. Iesaldēšanu. Visiem plāniem vajag uz mirkli apstāties, lai atjaunotos labvēlīgākā laikā.