THURISAZ

TAISNĀ POZĪCIJA

Rūna dod spēku pārdomām un spriešanai. Rūnai ir daudz aspektu, ko tā pauž- neparedzētu veiksmi, atrašanos īstajā vietā un laikā.  Gala mērķis uz kuru tiecaties var būt sasniedzams, taču ne tik viegli kā Jums šobrīd šķiet. Rūnas negatīvais aspekts slēpjas tajā, ka iespējams sagaidīt pretdarbību no cilvēkiem, kuri ir stiprāki par Jums. Pozitīvā klājumā rūna nozīmē, ka Jūs ir piemeklējuši vareni spēki, veiksme un laba veselība.

APGRIEZTA POZĪCIJA

Vājums, piespiešana. Ļoti daudz kas ir atkarīgs no Jums, tomēr būtu nepieciešams aizdomāties par radušos situāciju. Šī rūna aicina Jūs domāt. Rūna norāda, ka Jūs nemaz nevēlaties saņemt un ņemt vērā vērtīgus padomus- informāciju.