ANSUZ

TAISNA POZĪCIJA

Zīmes saņemšana no Augstākajiem gaišajiem spēkiem. Iegūšana, zīmju, dāvanu un brīdinājumu saņemšana. Rūna simbolizē jaunu jūtu uzplaiksnījumu ģimenē- vienotības sajūta. Tā norāda uz izteiktajiem vārdiem, pieņemtajiem padomiem un gudrības iegūšanu, kā arī uz jebkura veida eksāmenu-pārbaudījumu. Attiecieties nopietni pret Jums izteiktajiem padomiem. Nereti šīs rūnas klātbūtne norāda par jaunu zināšanu, profesijas apguvi ar kurām nekad iepriekš nav bijusi saskarsme.  Jaunas tikšanās.

APGRIEZTA POZĪCIJA

Nepieciešams pārvarēt „īdēšanas” periodu. Rūna runā par neizbēgamību un dotās situācijas laicīgumu. Jūs varat būt norūpējušies par zaudētu saikni, sapratnes trūkumu, izjust, ka kāds traucē pieņemt piedāvāto un veltām pūlēm. Ja aka ir netīra- tā jāattīra- ņemiet to vērā!