JERA

Gada rūna- simbolizē pilnu attīstības ciklu, noslēdzot to ar ražu. Rūna liecina par kādas lietas vai darbības veiksmīgu noslēgumu. Šī rūna sniedz spēku, palīdz uzturēt labu garastāvokli, taču atcerieties, ka ātrus rezultātus gaidīt nevar. Vienmēr ir nepieciešams laika periods, pilns cikls, lai sasniegtu rezultātu. Jūs esat sagatavojuši augsni, iesējuši sēklas, tagad Jums ir tās jākopj. Rūna vēsta, ka saņemsiet balvas par veltītajām pūlēm. Šī rūna ir arī taisnīguma un likumības rūna, kas nereti norāda, ka cilvēks ir pārdomās par kādu lietu saistībā ar likumu. Rūnai vienmēr ir pozitīva nozīme un iznākums.