NAUTHIZ

TAISNA POZĪCIJA

Rūna sniedz atbalstu cilvēkam, tam sarežģītā laikā un situācijās. Spēcīgs un ass brīdinājums, nepieciešamība, sāpes. Atcerieties, ka pirms progresa un izaugsmes vienmēr ir attīrīšanās. Rūna Jums sniedz padomu- esiet pacietīgi. Lai cik arī nogurdinošas nebūtu problēmas, tās visas atrisināsies pašas par sevi. Nekādi Jūsu pūliņi to risinājumu nepaātrinās vai nepietuvinās. 

APGRIEZTA POZĪCIJA

Iekšējas dusmas. Neveiksmju cēlonis slēpjas Jūsos. Kontrolējiet emocijas un savu rīcību. Saglabājiet ticību. Jums ir nepieciešama attīrīšanās. Stipriniet savu gribu un raksturu.Pirms sākat rīkoties divreiz padomājiet vai nepieciešams, jo šobrīd plānojat savu rīcību nepareizi.