OTHILA

TAISNĀ POZĪCIJA

Rūnai ir divi aspekti. Pirmais – tā pārtraukšana, pārtraukt to, kas atdzīvojas vai atdzimst. Otrais - tā ir iegādāšanās zīme. 

Ar šo Rūnu saistās laimesti. Tomēr laimests var būt saistīts ar kautk ko no kā jums nāksies pēcāk šķirties. Tā ir arī īpašuma rūna, kura simbolizē to, ko var iegūt par naudu, parasti zemi vai māju. Dažreiz šī rūna norāda uz cilvēku, kas cer apmierināt savas vēlmes ar Ilgu un saspringtu darbu. Iespēja saņemt palīdzību no draugiem.


APGRIEZTĀ POZĪCIJA

Nepieciešamība pēc lokanības, domu elastības. Aizkavēšanāsun vilšanās. Rūna var norādīt uz grūtībām , ar kādām saskarās cilvēks pārāk strauja progresa mēģinājuma rezultātā.