GEBO

Partnerība, velte.Patiesa partnerība var pastāvēt starp individuālām un pašpietiekamām personībām, kuras nepazaudē sevi pat apvienojoties. Šī zīme apzīmē brīvības velti, no kuras izriet visas pārējas veltes.Vīriešķā un sievišķā sākuma harmonija  liecina par konfliktu beigām. Garīgā un fiziskā līdzsvars. Tā gandrīz vienmēr darbojas pozitīvi. Tā ir ļoti laba zīme, kas liecina par jebkuras lietas labvēlīgu rezultātu.