ALGIZ

TAISNĀ POZĪCIJA

Šeit ir nepieciešama piesardzība, kas arī kļūs par jūsu aizsardzību. Savlaicīga darbība un pareiza uzvedība. Šī rūna ir kā spogulis karakalpa garam, kurš ir iesaistīts kaujā pats ar sevi. Pareiza uzvedība - kalpo kā aizsardzība.

Rūna apzīmē jaunu labvēlīgu ietekmi, kas ienāk jūsu dzīvē- bieži caur zemapziņu: emocijām, instinktiem. Tā ir draudzības rūna. Tā ir ļoti spēcīga aizsardzības rūna-Jūs būsiet pasargāts! Izteikti labvēlīga rūna!

APGRIEZTĀ POZĪCIJA

Tā ir ievainojama zīme.Jūs esat piemānīts vai citu cilvēku maldināts. Jūs var padarīt par grēkāzi. Rūna var norādīt uz piedāvājumu, kuru ir vērts noraidīt, vai uz cilvēku, no kura vērts izvairīties.