Zobenu 2

Zobenu 2

ZOBENU DIVI


ARKĀNA ESENCE


Neizlēmība, novērošana no malas, nogaidīšana, kamēr atrisinās dotā problēma, neiesaistīšanās konfliktos, līdzsvara saglabāšana jebkurā situācijā