Vientuļnieks

Vientuļnieks

9 VIENTUĻNIEKS


ARKĀNA ESENCE


Simbolizē gudrību, piesardzību, noslēgtību, saprātīgumu, spēju atrisināt jebkuru situāciju. Kārts norāda uz garīgiem meklējumiem un personības attīstību. Var norādīt arī uz vientulību, kas ir pārejoša un nes jaunas atklāsmes. Iespējams saņemt viedu padomu, kurā būtu jāieklausās.


GADA PROGNOZĒŠANA


Jaunais gads Jums atnesīs nopietnas izmaiņas- pozitīvā nozīmē. Jums nāksies sakārtot savas domas un nopietni pārdomāt paša attieksmi pret sevi, kā arī pret apkārtējo pasauli. Jums jāsaprot, ko patiesi vēlaties! Izmantojiet šo periodu, lai padomātu par savu dzīvi: vai tas ar ko Jūs nodarbojaties, kā dzīvojat joprojām atbilst Jūsu prasībām un vēlmēm. Izprotiet, kas Jums ir jāmaina! Tas ir grūts uzdevums, bet Jums priekšā ir viss gads! Atbildēt uz šiem jautājumiem palīdz vientulība- atrodiet laiku tikai sev un mieram! Šī kārts nenozīmē, ka Jums visu gadu jācieš, jāmeklē vientulība, bet tā norāda, ka Jums ir jāmeklē ceļš pie sevis un jākļūst pašam par SEVI!