Priesteris

Priesteris

5 PRIESTERIS


ARKĀNA ESENCE


Kārts norāda uz cilvēku kā garīgi nobriedušu, gudru, tradicionālismu cienošu un konservatīvu personību. Vēsta par jaunu zināšanu un izpratnes iegūšanu, vieda cilvēka padomu un prasmi neatkārtot citu kļūdas. Simbolizē patiesu ticību, paļāvību, tiekšanos pēc zināšanām, labus nodomus un pacietību.


GADA PROGNOZĒŠANA


Jaunajā gadā Jums pats būtiskākais ir atrast jēgu tam, ko Jūs darāt! Ja Jūs jau vairakkārt esat sev jautājuši, kāpēc Jums tas ir vajadzīgs un kam vispār ir nepieciešams šis darbs, tad tuvāko divpadsmit mēnešu laikā Jums būs iespējams atrast atbildi uz šiem jautājumiem. Vispirms, Jums nepieciešams noskaidrot vai nav mainījušies Jūsu uzskati un principi. Iespējams, atklāsiet, ka Jūs vēl joprojām vadāties pēc novecojušiem un stereotipu māktiem uzstādījumiem - ir pienācis laiks tos mainīt, atbilstoši Jūsu patiesajai iekšējai sajūtai. Šajā gadā Jums būs tādas situācijas, kad sapratīsiet, kas un kādas vērtības Jums ir patiesi dārgas un kādas ne. Nebrīnieties, ja gada beigās Jums būs izveidojies pavisam savādāks skatījums uz lietām, kā arī pasaules redzējums.