Zobenu 8

Zobenu 8

ZOBENU ASTOŅI


ARKĀNA ESENCE


Apjukums, pārejoša neziņa, nepatikšanas, cilvēkam trūkts pārliecības un drošības par sevi