Zobenu 7

Zobenu 7

ZOBENU SEPTIŅI 


ARKĀNA ESENCE


Viltība, nodevība, neuzticība, brīdina par iespējamu zādzību jebkurā sfērā