Zobenu 5

Zobenu 5

ZOBENU PIECI


ARKĀNA ESENCE


Sakāve, pārestība, atriebība, goda zaudēšana, sagrāve pēc šķietamas uzvaras