Zobenu 4

Zobenu 4

ZOBENU ČETRI


ARKĀNA ESENCE


Spēku uzkrāšana pirms vai pēc aktīvas darbības, norāda, ka nepieciešams „paņemt" pauzi, nereti tiek uzskatīta par meditācijas kārti